Zoeken in Verrijkingsstof

Les in de spotlight

Partners

Geschiedenis

Nederland bezet

Geschiedenis, lesmodule, basisonderwijs; voortgezet onderwijs
Interactieve digitale les over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bestemd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 en de basisvorming vo.

 [    1    ]