Zoeken in Verrijkingsstof

Les in de spotlight

Partners

Geschiedenis

De prehistorie

Geschiedenis, lesmodule, basisonderwijs
Deze verrijkingsstof is bedoeld voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 en gaat over de prehistorie. Wat is precies de prehistorie, hoe leefden de mensen toen en hoe lang geleden is de prehistorie eigenlijk? Volg deze les en je zult het allemaal te weten komen.

Gevangen door Japan (vo)

Geschiedenis, lesmodule, voortgezet onderwijs
Op 15 augustus 1945 gaf het Japanse leger zich over en was de Tweede Wereldoorlog definitief ten einde. In Nederlands-Indië, het tegenwoordige Indonesië, gingen de poorten open van de kampen, waarin een groot deel van de Nederlandse bevolking geïnterneerd was geweest. Aan de hand van een aantal persoonlijke verhalen maak je kennis met de gevolgen die de Tweede Wereldoorlog had voor toenmalige Nederlandse kolonie.

Nederland bezet

Geschiedenis, lesmodule, basisonderwijs; voortgezet onderwijs
Interactieve digitale les over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bestemd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8 en de basisvorming vo.

Romeinen achter de duinen

Geschiedenis, lesmodule, basisonderwijs
Deze verrijkingsstof is bedoeld voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. De regio Den Haag lag vroeger aan de noordgrens van het Romeinse Rijk. In deze les lees je het verhaal van Ebbert en leer je over het leven van de Romeinen en de Cananefaten in deze regio. Je krijgt antwoorden op vragen zoals welke gevolgen de komst van het Romeinse leger had voor de mensen die al in het gebied woonden en hoe zij elkaar beïnvloedden.

 [    1    ]